01/6040-948 01/6040-949

Krediti

Sindikalna štedno kreditna unija registrirana je u svrhu promicanja uzajamne pomoći članovima sindikata udruženih u NHS.

Posluje na adresi Božidarevićeva 7, 10000 Zagreb kao samostalna pravna osoba sa svrhom štednje i odobravanja kredita članovima sindikata. Posebna pogodnost-brzina odobravanja.

 

Uvjeti kreditiranja:

  • Kamatna stopa 6,1% godišnje
  • Efektivna kamatna stopa je 9,57%
  • Naknada za obradu kredita obračunava se prilikom odobrenog kredita 3% od iznosa kredita, a naplaćuje se jednokratno
  • Kratkoročni krediti na rok od 24 mjeseca
  • Namjenski depozit u visini 5% od iznosa kredita oročen do kraja otplate kredita ili uplaćeni članski udio od 5% od iznosa kredita
  • Bjanko zadužnica
  • Način vračanja kredita u jednakim mjesečnim anuitetima
  • Način korištenja – isplata na tekući račun korisnika kredita

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

KOD PODIZANJA KREDITA PRVI PUTA U UNIJI POTREBNO DOSTAVITI OSIM OSNOVNE DOKUMENTACIJE I SLJEDEĆE:

NA UVID:

KAMATNA STOPA ZA FIZIČKE OSOBE

 DEPOZITI  po viđenju  0,5% godišnje
 OROČENA ŠTEDNJA  1 mjesec  4,0% godišnje
 3 mjeseca  4,5% godišnje
 6 mjeseci  5,0% godišnje
 12 mjeseci  5,5% godišnje

 

Za štednju u Sindikalnoj štedno kreditnoj uniji fizička osoba mora biti član sindikata i član Unije.

 

OTPLATNE RATE ZA KREDITE

 Iznos kredita Rok otplate  GKS  Iznos rate
 5.000,00  24 mjeseca  6,1 %  221,83 kn
 6.000,00  24 mjeseca  6,1 %  226,19 kn
 7.000,00  24 mjeseca  6,1 %  310,56 kn
 8.000,00  24 mjeseca  6,1 %  354,93 kn
 9.000,00  24 mjeseca  6,1 %  399,29 kn
 10.000,00  24 mjeseca  6,1 %  443,66 kn
 11.000,00  24 mjeseca  6,1 %  488,02 kn
 12.000,00  24 mjeseca  6,1 %  532,39 kn
 13.000,00  24 mjeseca  6,1 %  576,75 kn
 14.000,00  24 mjeseca  6,1 %  621,12 kn
 15.000,00  24 mjeseca  6,1 %  665,49 kn

Scroll to Top