01/6040-948 01/6040-949

Krediti

SINDIKALNA ŠTEDNO KREDITNA UNIJA
BOŽIDAREVIĆEVA 7, 10000 ZAGREB

Informacije možete dobiti na brojeve telefona: 01/604 09 48, 604 09 49 i Fax: 618 35 70.

Osnovana 1997.g. kao Sindikalna štedno kreditna zadruga. Izmjenom Zakona 2008.g. preoblikovana u Sindikalnu štedno kreditnu uniju.

Sindikalna štedno kreditna unija registrirana je u svrhu promocija uzajamne pomoći članovima sindikata udruženima u NHS.

Ima više od 6000 članova koji su prepoznali kvalitetu i predanost  svojim članovima.

Posluje na adresi Božidarevićeva 7, 10000 Zagreb kao samostalna pravna osoba sa svrhom štednje i odobravanja kredita članovima sindikata. Posebna pogodnost – brzina odobravanja.

Uvjeti kreditiranja:

  • Kamatna stopa 5,3% godišnje – fiksna
  • Efektivna kamatna stopa je 8,11%
  • Naknada u visini 3% od iznosa kredita, naplaćuje se jednokratno prilikom isplate
  • Krediti na rok od 30 mjeseci
  • Namjenski depozit u visini 5% od iznosa kredita oročen do kraja otplate kredita ili uplaćeni članski udio od 5% od iznosa kredita
  • Bjanko zadužnica – za sve kredite veće od 10.000,00
  • Način vraćanja kredita u jednakim mjesečnim anuitetima
  • Način korištenja – isplata na tekući račun korisnika kredita

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

KOD PODIZANJA KREDITA PRVI PUTA U UNIJI POTREBNO DOSTAVITI OSIM OSNOVNE DOKUMENTACIJE I SLJEDEĆE:

NA UVID:

 

Iznos kredita Rok otplate GKS Iznos rate
8.000,00 30 mjeseci 5,3% 285,31
9.000,00 30 mjeseci 5,3% 320,97
10.000,00 30 mjeseci 5,3% 356,64
11.000,00 30 mjeseci 5,3% 392,3
12.000,00 30 mjeseci 5,3% 427,97
13.000,00 30 mjeseci 5,3% 463,63
14.000,00 30 mjeseci 5,3% 499,29
15.000,00 30 mjeseci 5,3% 534,96
16.000,00 30 mjeseci 5,3% 570,62
17.000,00 30 mjeseci 5,3% 606,29
18.000,00 30 mjeseci 5,3% 641,95
19.000,00 30 mjeseci 5,3% 677,61
20.000,00 30 mjeseci 5,3% 713,28

Krediti se isplaćuju odmah po potpisu ugovora.

 

KAMATNA STOPA ZA FIZIČKE OSOBE

 DEPOZITI po viđenju 0,5% godišnje
 OROČENA ŠTEDNJA 1 mjesec 3,2% godišnje
3 mjeseca 3,7% godišnje
6 mjeseci 4,2% godišnje
12 mjeseci 4,7% godišnje

Za štednju u Sindikalnoj štedno kreditnoj uniji fizička osoba mora biti član sindikata i član Unije.
Štedni ulozi u Sindikalno štedno kreditnoj uniji nisu osigurani kod državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.


Scroll to Top