01/6040-948   01/6040-949 sindikalna-skz@zg.t-com.hr www.sdlsn.hr

Krediti

SINDIKALNA ŠTEDNO KREDITNA UNIJA
BOŽIDAREVIĆEVA 7, 10000 ZAGREB

Informacije možete dobiti na brojeve telefona: 01/604 09 48, 604 09 49 i Fax: 618 35 70.

Osnovana 1997.g. kao Sindikalna štedno kreditna zadruga. Izmjenom Zakona 2008.g. preoblikovana u Sindikalnu štedno kreditnu uniju.

Sindikalna štedno kreditna unija registrirana je u svrhu promocija uzajamne pomoći članovima Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH.

Ima više od 6000 članova koji su prepoznali kvalitetu i predanost  svojim članovima.

Posluje na adresi Božidarevićeva 7, 10000 Zagreb kao samostalna pravna osoba sa svrhom štednje i odobravanja kredita članovima sindikata. Posebna pogodnost – brzina odobravanja.

Uvjeti kreditiranja:

  • Kamatna stopa 5,1% godišnje – fiksna
  • Efektivna kamatna stopa je 7,89%
  • Naknada u visini 3% od iznosa kredita, naplaćuje se jednokratno prilikom isplate
  • Krediti na rok od 30 mjeseci
  • Namjenski depozit u visini 5% od iznosa kredita oročen do kraja otplate kredita ili uplaćeni članski udio od 5% od iznosa kredita
  • Bjanko zadužnica – za sve kredite veće od 10.000,00
  • Način vraćanja kredita u jednakim mjesečnim anuitetima
  • Način korištenja – isplata na tekući račun korisnika kredita

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

KOD PODIZANJA KREDITA PRVI PUTA U UNIJI POTREBNO DOSTAVITI OSIM OSNOVNE DOKUMENTACIJE I SLJEDEĆE:

NA UVID:

Iznos kredita rok otplate GKS Iznos rate
8.000,0030 mjeseca5,10%284,59
9.000,0030 mjeseca5,10%320,17
10.000,0030 mjeseca5,10%355,74
11.000,0030 mjeseca5,10%391,32
12.000,0030 mjeseca5,10%426,89
13.000,0030 mjeseca5,10%462,46
14.000,0030 mjeseca5,10%498,04
15.000,0030 mjeseca5,10%533,61
16.000,0030 mjeseca5,10%569,19
17.000,0030 mjeseca5,10%604,76
18.000,0030 mjeseca5,10%640,33
19.000,0030 mjeseca5,10%675,91
20.000,0030 mjeseca5,10%711,48

Krediti se isplaćuju odmah po potpisu ugovora.

KAMATNA STOPA ZA FIZIČKE OSOBE

DEPOZITIpo viđenju0,5% godišnje
OROČENA ŠTEDNJA1 mjesec3,2% godišnje
3 mjeseca3,7% godišnje
6 mjeseci4,2% godišnje
12 mjeseci4,7% godišnje

Za štednju u Sindikalnoj štedno kreditnoj uniji fizička osoba mora biti član sindikata i član Unije.
Štedni ulozi u Sindikalno štedno kreditnoj uniji nisu osigurani kod državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.


Scroll to Top