01/6040-948 01/6040-949

Krediti

Sindikalna štedno kreditna unija registrirana je u svrhu promicanja uzajamne pomoći članovima sindikata udruženih u NHS.

Posluje na adresi Božidarevićeva 7, 10000 Zagreb kao samostalna pravna osoba sa svrhom štednje i odobravanja kredita članovima sindikata. Posebna pogodnost-brzina odobravanja.

 

Uvjeti kreditiranja:

  • Kamatna stopa 5,9% godišnje
  • Efektivna kamatna stopa je 9,36%
  • Naknada za obradu kredita obračunava se prilikom odobrenog kredita 3% od iznosa kredita, a naplaćuje se jednokratno
  • Kratkoročni krediti na rok od 24 mjeseca
  • Namjenski depozit u visini 5% od iznosa kredita oročen do kraja otplate kredita ili uplaćeni članski udio od 5% od iznosa kredita
  • Bjanko zadužnica
  • Način vračanja kredita u jednakim mjesečnim anuitetima
  • Način korištenja – isplata na tekući račun korisnika kredita

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

KOD PODIZANJA KREDITA PRVI PUTA U UNIJI POTREBNO DOSTAVITI OSIM OSNOVNE DOKUMENTACIJE I SLJEDEĆE:

NA UVID:

KAMATNA STOPA ZA FIZIČKE OSOBE

 DEPOZITI  po viđenju  0,5% godišnje
 OROČENA ŠTEDNJA  1 mjesec  4,0% godišnje
 3 mjeseca  4,5% godišnje
 6 mjeseci  5,0% godišnje
 12 mjeseci  5,5% godišnje

 

Za štednju u Sindikalnoj štedno kreditnoj uniji fizička osoba mora biti član sindikata i član Unije.
Štedni ulozi u Sindikalno štedno kreditnoj uniji nisu osigurani kod državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

 

Iznos kredita rok otplate GKS Iznos rate
5.000,00 24 mjeseca 5,9% 221,38
6.000,00 24 mjeseca 5,9% 265,65
7.000,00 24 mjeseca 5,9% 309,93
8.000,00 24 mjeseca 5,9% 354,20
9.000,00 24 mjeseca 5,9% 398,48
10.000,00 24 mjeseca 5,9% 442,76
11.000,00 24 mjeseca 5,9% 487,03
12.000,00 24 mjeseca 5,9% 531,31
13.000,00 24 mjeseca 5,9% 575,58
14.000,00 24 mjeseca 5,9% 619,86
15.000,00 24 mjeseca 5,9% 664,13

Scroll to Top