01/6040-948 01/6040-949

Krediti

SINDIKALNA ŠTEDNO KREDITNA UNIJA
BOŽIDAREVIĆEVA 7, 10000 ZAGREB

Informacije možete dobiti na brojeve telefona: 01/604 09 48, 604 09 49 i Fax: 618 35 70.

Osnovana 1997.g. kao Sindikalna štedno kreditna zadruga. Izmjenom Zakona 2008.g. preoblikovana u Sindikalnu štedno kreditnu uniju.

Sindikalna štedno kreditna unija registrirana je u svrhu promocija uzajamne pomoći članovima sindikata udruženima u NHS.

Ima više od 6000 članova koji su prepoznali kvalitetu i predanost  svojim članovima.

Posluje na adresi Božidarevićeva 7, 10000 Zagreb kao samostalna pravna osoba sa svrhom štednje i odobravanja kredita članovima sindikata. Posebna pogodnost – brzina odobravanja.

Uvjeti kreditiranja:

  • Kamatna stopa 5,4% godišnje – fiksna
  • Efektivna kamatna stopa je 8,30%
  • Naknada u visini 3% od iznosa kredita, naplaćuje se jednokratno prilikom isplate
  • Krediti na rok od 30 mjeseci
  • Namjenski depozit u visini 5% od iznosa kredita oročen do kraja otplate kredita ili uplaćeni članski udio od 5% od iznosa kredita
  • Bjanko zadužnica – za sve kredite veće od 10.000,00
  • Način vraćanja kredita u jednakim mjesečnim anuitetima
  • Način korištenja – isplata na tekući račun korisnika kredita

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

KOD PODIZANJA KREDITA PRVI PUTA U UNIJI POTREBNO DOSTAVITI OSIM OSNOVNE DOKUMENTACIJE I SLJEDEĆE:

NA UVID:

Iznos kredita Rok otplate GKS Iznos rate
8.000,00 30 mjeseci 5,4% 285,67
9.000,00 30 mjeseci 5,4% 321,38
10.000,00 30 mjeseci 5,4% 357,09
11.000,00 30 mjeseci 5,4% 392,80
12.000,00 30 mjeseci 5,4% 428,51
13.000,00 30 mjeseci 5,4% 464,21
14.000,00 30 mjeseci 5,4% 499,92
15.000,00 30 mjeseci 5,4% 535,63
16.000,00 30 mjeseci 5,4% 571,34
17.000,00 30 mjeseci 5,4% 607,05
18.000,00 30 mjeseci 5,4% 642,76
19.000,00 30 mjeseci 5,4% 678,47
20.000,00 30 mjeseci 5,4% 714,18

Krediti se isplaćuju odmah po potpisu ugovora.

KAMATNA STOPA ZA FIZIČKE OSOBE

 DEPOZITI  po viđenju  0,5% godišnje
 OROČENA ŠTEDNJA  1 mjesec  3,2% godišnje
 3 mjeseca  3,7% godišnje
 6 mjeseci  4,2% godišnje
 12 mjeseci  4,7% godišnje

Za štednju u Sindikalnoj štedno kreditnoj uniji fizička osoba mora biti član sindikata i član Unije.
Štedni ulozi u Sindikalno štedno kreditnoj uniji nisu osigurani kod državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.


Scroll to Top