01/6040-948   01/6040-949 sindikalna-skz@zg.t-com.hr www.sdlsn.hr

Krediti

SINDIKALNA ŠTEDNO KREDITNA UNIJA
BOŽIDAREVIĆEVA 7, 10000 ZAGREB

Informacije možete dobiti na brojeve telefona: 01/604 09 48, 604 09 49 i Fax: 618 35 70.

Osnovana 1997.g. kao Sindikalna štedno kreditna zadruga. Izmjenom Zakona 2008.g. preoblikovana u Sindikalnu štedno kreditnu uniju.

Sindikalna štedno kreditna unija registrirana je u svrhu promocija uzajamne pomoći članovima Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH.

Ima više od 6000 članova koji su prepoznali kvalitetu i predanost  svojim članovima.

Posluje na adresi Božidarevićeva 7, 10000 Zagreb kao samostalna pravna osoba sa svrhom štednje i odobravanja kredita članovima sindikata. Posebna pogodnost – brzina odobravanja.

Uvjeti kreditiranja:

  • Kamatna stopa 4,9% godišnje – fiksna
  • Efektivna kamatna stopa je 7,75%
  • Naknada u visini 3% od iznosa kredita, naplaćuje se jednokratno prilikom isplate
  • Krediti na rok od 30 mjeseci
  • Namjenski depozit u visini 5% od iznosa kredita oročen do kraja otplate kredita ili uplaćeni članski udio od 5% od iznosa kredita
  • Bjanko zadužnica – za sve kredite veće od 10.000,00
  • Način vraćanja kredita u jednakim mjesečnim anuitetima
  • Način korištenja – isplata na tekući račun korisnika kredita

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

KOD PODIZANJA KREDITA PRVI PUTA U UNIJI POTREBNO DOSTAVITI OSIM OSNOVNE DOKUMENTACIJE I SLJEDEĆE:

NA UVID:

Iznos kredita rok otplate GKS Iznos rate
8.000,0030 mjeseca4,9%283,88
9.000,0030 mjeseca4,9%319,36
10.000,0030 mjeseca4,9%354,85
11.000,0030 mjeseca4,9%390,33
12.000,0030 mjeseca4,9%425,82
13.000,0030 mjeseca4,9%461,30
14.000,0030 mjeseca4,9%496,78
15.000,0030 mjeseca4,9%532,27
16.000,0030 mjeseca4,9%567,75
17.000,0030 mjeseca4,9%603,24
18.000,0030 mjeseca4,9%638,72
19.000,0030 mjeseca4,9%674,21
20.000,0030 mjeseca4,9%709,69

Krediti se isplaćuju odmah po potpisu ugovora.

KAMATNA STOPA ZA FIZIČKE OSOBE

DEPOZITIpo viđenju0,5% godišnje
OROČENA ŠTEDNJA1 mjesec1,0% godišnje
3 mjeseca1,5% godišnje
6 mjeseci2,0% godišnje
12 mjeseci2,5% godišnje

Za štednju u Sindikalnoj štedno kreditnoj uniji fizička osoba mora biti član sindikata i član Unije.
Štedni ulozi u Sindikalno štedno kreditnoj uniji nisu osigurani kod državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.


Scroll to Top