01/6040-948 01/6040-949

Krediti

Sindikalna štedno kreditna unija registrirana je u svrhu promicanja uzajamne pomoći članovima sindikata udruženih u NHS.

Posluje na adresi Božidarevićeva 7, 10000 Zagreb kao samostalna pravna osoba sa svrhom štednje i odobravanja kredita članovima sindikata. Posebna pogodnost-brzina odobravanja.

 

Uvjeti kreditiranja:

  • Kamatna stopa 5,4% godišnje
  • Efektivna kamatna stopa je 8,82%
  • Naknada za obradu kredita obračunava se prilikom odobrenog kredita 3% od iznosa kredita, a naplaćuje se jednokratno
  • Kratkoročni krediti na rok od 24 mjeseca
  • Namjenski depozit u visini 5% od iznosa kredita oročen do kraja otplate kredita ili uplaćeni članski udio od 5% od iznosa kredita
  • Bjanko zadužnica
  • Način vračanja kredita u jednakim mjesečnim anuitetima
  • Način korištenja – isplata na tekući račun korisnika kredita

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

KOD PODIZANJA KREDITA PRVI PUTA U UNIJI POTREBNO DOSTAVITI OSIM OSNOVNE DOKUMENTACIJE I SLJEDEĆE:

NA UVID:

KAMATNA STOPA ZA FIZIČKE OSOBE

 DEPOZITI  po viđenju  0,5% godišnje
 OROČENA ŠTEDNJA  1 mjesec  3,5% godišnje
 3 mjeseca  4,0% godišnje
 6 mjeseci  4,5% godišnje
 12 mjeseci  5,0% godišnje

 

Za štednju u Sindikalnoj štedno kreditnoj uniji fizička osoba mora biti član sindikata i član Unije.
Štedni ulozi u Sindikalno štedno kreditnoj uniji nisu osigurani kod državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

 

Iznos kredita Rok otplate GKS Iznos rate
5.000,00 24 mjeseca 5,4% 220,25
6.000,00 24 mjeseca 5,4% 264,30
7.000,00 24 mjeseca 5,4% 308,36
8.000,00 24 mjeseca 5,4% 352,41
9.000,00 24 mjeseca 5,4% 396,46
10.000,00 24 mjeseca 5,4% 440,51
11.000,00 24 mjeseca 5,4% 484,56
12.000,00 24 mjeseca 5,4% 528,61
13.000,00 24 mjeseca 5,4% 572,66
14.000,00 24 mjeseca 5,4% 616,71
15.000,00 24 mjeseca 5,4% 660,76

Scroll to Top