01/6040-948   01/6040-949 sindikalna-skz@zg.t-com.hr www.sdlsn.hr

INFORMACIJA O NAČINU PODNOŠENJA PRITUŽBI

Poštovani klijenti,

Ukoliko želite podnijeti određenu pritužbu na poslovanje Sindikalne štedno kreditne unije u poslovnom odnosu sa Vama, a vezano  za pružanje svih financijskih usluga  molimo da se obratite djelatnicima Unije i u usmenom kontaktu pokušate iznaći rješenje odnosno, dobiti potrebiti odgovor.

Na taj način Vaša pritužba može biti rješenja na najbrži način.

Ukoliko pritužbu ne uspijete riješiti usmenim kontaktom ili niste zadovoljni odgovorom od strane djelatnika Unije. Molimo Vas da predmetni prigovor uputite pisanim putem.

Pisanim putem pritužbe možete podnijeti:
-na obrascu koji možete dobiti u poslovnom prostoru Unije,
-na adresu, Zagreb, Božidarevićeva 7, s naznakom „pritužba“
-elektroničkom poštom na e-mail sindikalna-skz@zg.t-com.hr
-slanjem na telefaks 01/618 35 70

Pritužba mora sadržavati detaljan opis događaja/situacije, kao i dokaz iz kojeg je razvidno kako je Vaša pritužba osnovana. Ako je dostavljeni opis događaja/situacije ili dokaz nepotpun, Unija može zatražiti da navedeno dopunite.

Molimo da u prigovoru navedete svoje osobne podatke (ime, prezime,adresu, OIB) i datum podnošenja pritužbe.
Na Vaša pritužbu Unija će odgovoriti unutar zakonskog roka od 15 dana od dana zaprimanja pritužbe.

Ukoliko je pritužba kompleksna i zahtjeva duže vrijeme za rješavanje, unutar zakonskog roka obavijestiti ćemo Vas o navedenom.
Ukoliko podnijeti prigovor zahtjeva određenu nadopunu, Unija će je od Vaše strane zatražiti. Ako Unija u traženom roku ne dobije traženu nadopunu, objašnjenje ili odgovor, možemo smatrati da ste odustali od pritužbe.

Unija nema obvezu odgovarati na anonimne prijave.

Scroll to Top